دستگاه میکسر پودر 1500 لیتری شرکت پلی تن

نام  دستگاه  میکسر پودر 1500 لیتری جنس آهن
به درخواست شرکت پلی تن
مدت قرارداد  یک ماه
زمان اتمام کار  20 خرداد 1399 (تحویل داده شد)
 
میکسر بلندر سفارشی
 
میکسر پودر سفارشی                                 ریبون بلندر سفارشی
 
آدرس : کرج، جاده قزل حصار، خیابان سعدی، مجتمع صنعتی، پلاک 11، ماشین سازی صنعت کاران مهر
آدرس : کرج، جاده قزل حصار، خیابان سعدی، مجتمع صنعتی، پلاک 11، ماشین سازی صنعت کاران مهر
همراه : 09124617975
همراه : 09124617975
 تلفکس: 02634817497
info.skmco@yahoo.com
info.skmco@yahoo.com