دستگاه میکسر پودر 1500 لیتری استیل ثمر سبز پالیز

نام  دستگاه  میکسر پودر 1500 لیتری استیل  (تیپ سنگین )و استراکچر های طبقاتی
به درخواست ثمر سبز پالیز
مدت قرارداد  دو ماه
زمان اتمام کار  30 خرداد 1399 ( تحویل داده شد)

فروش میکسر پودری

میکسر پودر در مرحله آماده تحویل و استراکچر در مرحله مونتاژ اولیه

 
آدرس : کرج، جاده قزل حصار، خیابان سعدی، مجتمع صنعتی، پلاک 11، ماشین سازی صنعت کاران مهر
آدرس : کرج، جاده قزل حصار، خیابان سعدی، مجتمع صنعتی، پلاک 11، ماشین سازی صنعت کاران مهر
همراه : 09124617975
همراه : 09124617975
 تلفکس: 02634817497
info.skmco@yahoo.com
info.skmco@yahoo.com