شیرینگ پک پارکت شرکت ژیوار

 
نام  دستگاه  شیرینگ پک پارکت ( اتوماتیک  )و خط کامل پارافین زن
به درخواست شرکت ژیوار
مدت قرارداد دو ماه
زمان اتمام کار اواسط خرداد (تحویل داده شد)

فروش شیرینگ پک

خط کامل شیرینگ پک پارکت در مرحله مونتاژ نهایی بعد از رنگ

فروش استرچ پالت  فروش دستگاه استرچ پالت

مونتاژ دستگاه استرچ پالت مخصوص پارکت
آدرس : کرج، جاده قزل حصار، خیابان سعدی، مجتمع صنعتی، پلاک 11، ماشین سازی صنعت کاران مهر
آدرس : کرج، جاده قزل حصار، خیابان سعدی، مجتمع صنعتی، پلاک 11، ماشین سازی صنعت کاران مهر
همراه : 09124617975
همراه : 09124617975
 تلفکس: 02634817497
info.skmco@yahoo.com
info.skmco@yahoo.com