شیرینگ پک پارکت شرکت ژیوار

 
نام  دستگاه  شیرینگ پک پارکت ( اتوماتیک  )و خط کامل پارافین زن
به درخواست شرکت ژیوار
مدت قرارداد دو ماه
زمان اتمام کار اواسط خرداد (تحویل داده شد)

فروش شیرینگ پک

خط کامل شیرینگ پک پارکت در مرحله مونتاژ نهایی بعد از رنگ

فروش استرچ پالت  فروش دستگاه استرچ پالت

مونتاژ دستگاه استرچ پالت مخصوص پارکت
آدرس : کرج،خرمدشت،خیابان شهید اصغر ناصر خاکی،شهرک صنعتی البرز،آخرین سوله سمت چپ،درب آبی بزرگ
همراه : 09124617975
 تلفکس: 02634817497
info.skmco@yahoo.com
09191949402 : whatsapp